ข่าวสารและกิจกรรม

"สคช. ยกระดับการรับรองสมรรถนะของบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช."… พร้อมความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและ สคช.

 01-11-2561
 442    

 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดงานสัมมนา ยกระดับการรับรองสมรรถนะของบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช." ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาองค์การที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 โดยได้รับเกียรติจาก นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

ช่วงสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้เป็นการแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสินกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดย นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล และ นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นับได้ว่าเป็นความร่วมกับสถาบันการเงินเป็นครั้งแรกของ สคช.

เพื่อสร้างโอกาสทางการเงิน ต่อยอดทางธุรกิจในทุกๆกลุ่มอาชีพที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ

นอกจากนี้่ยังมีการสัมมนา เกี่ยวกับ มอช. การยกระดับมาตรฐานอาชีพในระดับสากล เป็นต้น

 

งานสัมมนาในครั้งนี้มีการมอบโล่เกียรติคุณแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ ต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ ในปี 2561 จำนวน 5 ราย ได้แก่

-โรงเรียนอาหารไทย เอ็มเอสซี

-สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

-บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี อินเวสติเกชั่น จำกัด

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

"สคช.ยกระดับอาชีพไทยสู่สากล  ... ต่อยอดธุรกิจด้วยความร่วมมือกับสถาบันการเงิน"


SITEMAP