ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 เข้าร่วมงานสัมมนา"เรียนรู้ เข้าใจ ทำถูกกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง / เตรียมความพร้อมรองรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพขายตรง"

 27-11-2561
 86    

 

     สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2  โดยคุณทัศนีย์ ยวงเกตุ นักวิชาการมาตรฐานอาชีพและ สุพงษ์ ขัณติวณิชย์ นักวิชาการประเมินผลเข้าร่วมงานสัมมนา"เรียนรู้ เข้าใจ ทำถูกกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง / เตรียมความพร้อมรองรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพขายตรง" ภายใต้โครงการ "เพื่อประชาชน เพื่อคนเครือข่าย เพื่อผู้บริโภค"  ของสมาคมสภาวิชาชีพนักธุรกิจเครือข่ายขายตรงและตลาดแบบตรงร่วมกับมูลนิธิประชาชนอาสาและเครือข่ายนักกฎหมายไซเบอร์

     โดยคุณทัศนีย์ ยวงเกตุ นักวิชาการมาตรฐานอาชีพ เป็นวิทยากรแนะนำสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และชี้แจงเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจนักธุรกิจเครือข่าย สำหรับการประเมินสมรรถนะในอนาคต ณ ห้องประชุม 1 พุทธวิชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้บรรยาย

วิดีโอ