ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมส่งกำลังใจให้คนไทยก้าวข้ามวิกฤต COVID-19 ไปให้โดยเร็ว

 20-03-2563
 105    

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมส่งกำลังใจให้คนไทยก้าวข้ามวิกฤต COVID-19 ไปให้โดยเร็ว

สำนึกรู้ "ไม่ตระหนก แต่ตระหนัก" ร่วมกันสังเกต ลด หลีก เลี่ยง เพียงเท่านี้เราก็ช่วยกันลดความเสี่ยง ช่วยกันระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ #แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#มืออาชีพ #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ #COVID19 #วิกฤต

วิดีโอ


SITEMAP