ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่

 09-01-2562
 1,114    

 

"สคช." ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.  พร้อมทั้งมอบนโยบาย ให้แก่สถาบันฯ โดยมองถึงการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพในทุกๆด้าน ทั้งภาคการศึกษาสู่ตลาดอาชีพ ภาคเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุมราชพฤษ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14  

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีผู้บริหาร ตัวแทนภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่


SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
detail