ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะสาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานขาย ชั้น 2

 05-02-2561
 167    

                 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)   เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์+ปฏิบัติ) สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานขาย ชั้น 2    ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด 58 คน ซึ่งเป็นนักเรียนทั้งหมด