ข่าวสารและกิจกรรม

“สคช. เดินหน้าเวทีระดับโลก ร่วมประชุมด้านการรับรองในเวทีสากล”

 25-10-2561
 355    

 

     นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 เข้าร่วมประชุมประจำปีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum:IAF) โดยเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมคณะทำงานด้านการรับรองบุคลากร (IAF Working Group on Persons Certification ISO/IEC17024) มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการพัฒนาระบบการรับรองบุคลากรในประเทศไทยให้เป็นสากลตามแนวทางที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

     การประชุมดังกล่าว มีผู้แทนจากหน่วยงานของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมในด้านการรับรองต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศที่พัฒนาระบบการรับรองบุคลากรวิชาชีพของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับตามแนวทางที่เป็นสากล

 


SITEMAP