ข่าวสารและกิจกรรม

ใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ - ล้างมือบ่อยๆ - พกเจลแอลกอฮอล์ - ไม่อยู่ในจุดรวมกลุ่ม และ เก็บเสบียงเท่าที่จำเป็น ... เพียงเท่านี้ก็อยู่ให้รอดจาก COVID-19 ได้อย่าง #มืออาชีพ

 18-03-2563
 104    

ใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ - ล้างมือบ่อยๆ - พกเจลแอลกอฮอล์ - ไม่อยู่ในจุดรวมกลุ่ม และ เก็บเสบียงเท่าที่จำเป็น ... เพียงเท่านี้ก็อยู่ให้รอดจาก COVID-19 ได้อย่าง 

วิดีโอ


SITEMAP