ข่าวสารและกิจกรรม

SME Bank หารือผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพ

 07-01-2562
 66    

 

SME Bank หารือผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพ

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ (SME Bank) พร้อมคณะ เข้าพบ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้บริหาร ณ อาคารเพิร์ล แบ็งค๊อก ชั้น ๑๔ เพื่อหารือร่วมกันในการส่งเสริมต่อยอด เติมทุน ในสาขาวิชาชีพที่สถาบันฯ ได้มีการจัดทำอยู่แล้ว เพื่อคุณภาพชีวิต และเป็นหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพ