ข่าวสารและกิจกรรม

รองนายกฯ ประจิน นำทีม สคช.ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบคุณวุฒิ ย้ำสาขาแม่พิมพ์ เป็นสาขาสำคัญของประเทศ เร่งผลิตกำลังคนจากมทร.ล้านนา

 21-05-2561
 440    

 รองนายกฯ ประจิน นำทีม สคช.ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบคุณวุฒิ ย้ำสาขาแม่พิมพ์ เป็นสาขาสำคัญของประเทศ เร่งผลิตกำลังคนจากมทร.ล้านนา ขอแรงช่วยกันประชาสัมพันธ์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่มอบนโยบายในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในการพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุม1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เน้นย้ำ สาขาแม่พิมพ์เป็น 1 ใน 11 สาขาที่มีความที่มีความสำคัญของประเทศ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาช่วยกันประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน คาดอนาคต มทร.ล้านนา สามารถขยายไปยังสาขาอื่นได้แน่นอน

           พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ลงพื้นที่   ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานร่วมกันระว่าง สคช.และมทร.ล้านนา ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  4 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ 1.สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์  ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 และมีผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจนถึงปัจจุบันจำนวน  332 คน 2.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 และมีผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจนถึงปัจจุบันจำนวน  145 คน 3.สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 และมีผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจนถึงปัจจุบันจำนวน  21 คน 4. สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและติจิตอลคอนเทนต์ ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 และมีผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจนถึงปัจจุบันจำนวน 11 คน  ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการประเมินสมรรถนะบุคคลตามอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขาอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั้มโลหะ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อก้าวสู่นโยบายประเทศไทย 4.0


SITEMAP