ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สคช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดึงผู้เชี่ยวชาญในอาชีพร่วมกำหนดมาตรฐานอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

 06-01-2563
 360    

เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ จะวัดสายตาเลยต้องใช้ "มืออาชีพ"

เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น หลัง สคช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดึงผู้เชี่ยวชาญในอาชีพร่วมกำหนดมาตรฐานอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ร่วมในการแถลงเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ซึ่งเป็นครั้งแรกของไทยในการจัดทำมาตรฐานอาชีพนี้ หลังข้อมูลงานวิจัยทางจักษุสาธารณสุข พบว่ามีแนวโน้มที่คนไทยจะเผชิญปัญหาด้านสายตามากขึ้น เนื่องจากกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ที่สำคัญคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีประชาชนที่ต้องได้รับการดูแลทางด้านสายตาและสุขอนามัยของระบบการมองเห็นไม่น้อยกว่า 20 ล้านคน โดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาสายตาอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ดังนั้นการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่ผู้บริโภคจะสามารถใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

ขณะที่ สคช. กำลังพัฒนาแอปพลิเคชั่น “ปักหมุดมืออาชีพ” ก็จะยิ่งเป็นการเสริมศักยภาพด้านการค้นหาเพื่อเข้าใช้บริการกับช่างมืออาชีพ รวมทั้งผู้ประกอบการเองก็สามารถค้นหาช่างตรวจวัดสายตาที่ได้การรับรองมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลเข้าร่วมงานได้ โดยมาตรฐานวิชาชีพนี้ได้ผ่านการวิเคราะห์ วิจัยประมวลผล จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจวัดสายตาโดยเฉพาะ ทำให้อนาคตไม่เพียงช่างแต่ละคนจะทำได้ ทำเป็น แต่ยังเป็นสุดยอดในอาชีพของตัวเองอีกด้วย

นายวัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความสำคัญกับอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น เพราะเป็นอาชีพที่มีผลโดยตรงกับสุขภาพการมองเห็นของคน ขณะเดียวกันยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมา เคยเกิดข้อสงสัยเช่นกันว่า ในการตัดแว่นแต่ละครั้งเรารับการตรวจวัดสายตาจากใคร ได้มาตรฐานจริงหรือไม่ แต่การจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ ช่างตรวจวัดสายตาในครั้งนี้จะช่วยการันตีให้กับคนในอาชีพ และผู้บริโภคได้ว่าสามารถเลือกใช้บริการกับผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ได้การรับรองจาก สคช. เพราะช่างคนนั้นเป็นผู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานในอาชีพจริงๆ

#ที่นี่มืออาชีพ #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ #วัดสายตา


SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ