ข่าวสารและกิจกรรม

"ผู้บริหาร สคช. ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร อาชีพธุรกิจเสริมสวย และธุรกิจบริการสุขภาพ กว่า 600 คน"

 29-11-2561
 102    

 

     สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ แก่ผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 616 คน

 

       ในโอกาสนี้ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบัน ได้เป็นผู้แทนสถาบันในการเปิดงานในช่วงเช้าและร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ธนาคารออมสินปล่อยกู้ อาชีพช่างเสริมสวย ที่ได้ใบรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอย่างไร” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจาก คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า ธนาคารออมสิน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการเพื่อสนับสนุนธุรกิจช่างทำผม และการได้รับสิทธิพิเศษในฐานะผู้การประเมินและได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพจาก สคช. ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

 

วิดีโอ