ข่าวสารและกิจกรรม

“ผู้ระกอบการและกลุ่มคนในอาชีพ “แปรรูปสัตว์น้ำ” มุ่งมั่นจัดทำเครื่องมือประเมิน เตรียมพร้อมยกระดับศักยภาพและการแข่งขันสู่ระดับสากล”

 08-10-2561
 120    

     สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ระยะที่ 2  โดยมีผู้แทนสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดวิธีการประเมินและออกแบบเครื่องมือการประเมิน ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2561   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 

     ทั้งนี้มูลค่าการส่งออกอาหารทะเลแปรรูปของไทยปี 2560 อยู่ที่ 198,460 ล้านบาท คิดเป็น 20% ของการส่งออกอาหารทั้งหมดโดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับปี 59  คน  คาดการณ์ความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต 5 ปี (..2560-2564) จำนวน 135,314 คน

กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานกว่า 15 บริษัท อาทิ
ผู้แทนจาก บมจ
.ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล (ผลิตภัณฑ์ตราปุ้มปุ้ย)

ผู้แทนจาก บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด (ผลิตภัณฑ์ตรานอติลุส)

ผู้แทนจาก บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิงส์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์ตราคิงฟิชเชอร์)

ผู้แทนจาก บริษัท คทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย)  จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ตราทีซีบี)

ผู้แทนจาก บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)   เป็นต้น

 

อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ พร้อมข้ามผ่านอุปสรรค และความท้าทาย สู่ความยั่งยืน ด้วยมาตรฐานอาชีพ