ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้แทนจากสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 และเชฟธิติ เหมภัทรกนก ที่ปรึกษาจาก Chef's kichen ร่วมสังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น1

 06-03-2562
 558    

 

ผู้แทนจากสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เชฟธิติ เหมภัทรกนก ที่ปรึกษาจาก Chef's kichen ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 90 คน โดยมีเจ้าหน้าที่สอบเป็นเชฟจากสมาคมเชฟภูเก็ต และอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา


SITEMAP