ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนา “ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”

 28-08-2561
 483    

 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนา

“ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”

(วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) นายนคร ศิลปะอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงาน สัมมนา “ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และเสนอความคิดเห็น แนวทางในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลคองคอร์ด กรุงเทพฯ


SITEMAP