ข่าวสารและกิจกรรม

งาน" อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้"

 11-01-2562
 78    

งาน " อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้"

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพิธี มอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ในงาน" อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้" ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โดยมี ดร.พูลสุข ธัชโอภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  อาทิ วิทยาลัยเทคนิคยะลา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมงาน กว่า 5,000 คน

              ทั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล คุณวุฒิชั้น 1 จำนวน 34 คน และคุณวุฒิชั้น2 จำนวน 8 คน