ข่าวสารและกิจกรรม

"อีกก้าวกับความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างกายอุปกรณ์”

 30-05-2562
 186    

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ถือเป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจที่ผลักดันให้เกิดมาตรฐานอาชีพของไทยให้กับอาชีพช่างกายอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ให้ตอบโจทย์การขาดแคลนกำลังคนในอาชีพดังกล่าวและตอบโจทย์การพัฒนาคนที่ต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้กายอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และมีโอกาสกลับมามีชีวิตปกติได้อย่างทัดเทียม

ล่าสุด สคช.หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัด ประชุม คณะรับรองมาตรฐานอาชีพฯ แนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวรรกรรมชีวการแพทย์ อาชีพช่างกายอุปกรณ์ โดยมีนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในงาน เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดของมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้กับคนในอาชีพที่เกี่ยวข้องได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งความเหมาะสม ตลอดจนวิธีการและแนวทางที่จะใช้ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ โดยคณะรับรองฯประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับจากทั้งจากวงการการแพทย์ คณาจารย์ นักวิชาการ อาทิ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี สถาบันสิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นต้น

ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดรับฟังความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมงานที่มาจากหลากหลายวงการ และมีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ การเรียนการสอน และการผลิตกายอุปกรณ์ ร่วมให้คำแนะนำ และเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ สคช. ซึ่งในอนาคตเราจะได้เห็นความคืบหน้าในการพัฒนามาตรฐานอาชีพดังกล่าว เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาศักยภาพคนไทย


SITEMAP