ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ยกระดับผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ผ่านกิจกรรมการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

 11-03-2562
 202    

 

สคช. สานพลัง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และฟู้ดทรัค คลับ (ประเทศไทย) สานฝัน ยกระดับผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี นำร่องมอบใบประกาศฯให้ผู้ผ่านการประเมินฯ กว่าร้อยราย พร้อมเติมทุนจากออมสิน และ SME D Bank

        เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สคช. ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) และฟู้ดทรัค คลับ (ประเทศไทย) ยกระดับผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ผ่านกิจกรรมการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ผ่านการประเมินฯ  ต่อยอดสู่แหล่งทุน สนับสนุนการขอสินเชื่อโดย ออมสิน, SME D Bank สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า มีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้ยั่งยืน โดยมีการประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี หรือ Street Food จำนวนมากกว่าร้อยราย  เพิ่มรายได้  ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยมั่นคง สังคมดีมีคุณภาพ ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 

    การได้รับใบประกาศฯของกลุ่มผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถีครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  ให้เป็น ที่ยอมรับ น่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และสามารถขอสินเชื่อทางสถาบันการเงินที่มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับทาง สคช. ทั้งทางธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D BANK)  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถีทั้งหมดต่างพอใจที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ เพราะช่วยการันตีคุณภาพเป็น “ร้านมืออาชีพ” สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค นำไปสู่การสร้างโอกาสดีๆ ในการประกอบอาชีพต่อไป

 

 


SITEMAP