ข่าวสารและกิจกรรม

สคช.ร่วมจัดงานกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมมนาในหัวข้อ "กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทีม HR เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กร (HR anf HR Capabilities Development for Business Transformation)"

 14-03-2562
 452    

 

สคช.ร่วมจัดงานกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมมนาในหัวข้อ "กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทีม HR  เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กร

(HR and HR Capabilities Development for Business Transformation)"

 

นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพให้กับนักบริหาทรัพยากรบุคคลที่เป็นมืออาชีพตัวจริง สอบผ่านการประเมินฯ ในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพบริหารงานบุคคล ภายในงาน HR and HR Team Capabilities Development for Business Transformation “กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทีม HR เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กร” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สคช. กับ HRCC ศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ แห่งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นอกจากนี้ภายในงานมีวิทยากรระดับหัวกะทิจากองค์กรชั้นนำของประเทศ ที่มาร่วมเปิดประสบการณ์ และแนวคิดในการสร้างกลยุทธ์พัฒนา “คน” ในองค์กร ซึ่งได้กลายเป็นปัจจัยชี้วัดความสำเร็จในอนาคตขององค์กร


SITEMAP