ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ติวเข้ม ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจประเมิน รองรับตรวจประเมินได้ทุกองค์กร

 16-12-2563
 127    

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตอกย้ำการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจประเมิน หรือ ผู้ประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) กับ สคช. ยุคใหม่ ต้องแข็งแกร่งสมเป็นมืออาชีพ สามารถเป็นทางเลือกให้หน่วยงานอื่นสามารถใช้บริการได้ด้วย เพราะจากนี้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจประเมิน ของ สคช. จะมีชื่ออยู่ในแอปพลิเคชันปักหมุดมืออาชีพ ชี้เป้าการเป็นมืออาชีพไว้ในแอปพลิเคชันปักหมุด ให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร รู้ขีดความสามารถ สมรรถนะ รู้ตำแหน่งที่ตั้งในการค้นหา และใช้บริการกับผู้เชี่ยวชาญในการตรวจประเมิน ภายใต้การการันตีของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
นางสาววรชนาธิป ยังได้บรรยายในหัวข้อการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อเฟ้นหาผู้ตรวจประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่สอบ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็น Assessor ในหลากหลายสาขาอาชีพ โดยผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินคนในสาขาอาชีพต่างๆ ก็จะต้องผ่านการทดสอบเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ตรวจประเมิน ก่อนที่จะลงมือในการประเมินความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้อื่นต่อไป รวมทั้งต้องมีการพัฒนาทุกเทคนิค และทักษะ ที่เกี่ยวข้องให้ทันทุกการเปลี่ยนแปลง เรียกว่าต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต Live long learning เพราะเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ผู้ตรวจประเมิน เองก็ต้องปรับตัว และเรียนรู้ให้เท่าทันสมกับเป็นมืออาชีพด้วยเช่นกัน 


SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
detail