ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ลงนามกับ ม. พะเยาพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

 05-11-2561
 334    

 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมลงนามกับ มหาวิทยาลัยพะเยาพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน ) ลงนามกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการทั้งนี้ นายนคร ศิลปอาชา นางสาววรชนาธิป จันทนู และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา


SITEMAP