ข่าวสารและกิจกรรม

การทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ

 14-06-2562
 1,046    

 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. จัดงานสัมมนาการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ เพื่อแนะนำหลักการพิจารณาและการปรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ 8 ระดับ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องดินแดง ชั้น 4 โรงแรมโรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งทำความเข้าใจการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ ทั้งนี้ มีคณะที่ปรึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ สคช. เข้าร่วมงานสัมมนา จำนวน 60 ท่าน

ด้านนายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 ได้พูดถึงการดำเนินการโครงการทบทวนมาตรฐานตามรายละเอียดใน TOR  และ ดร. บรรเจิด ดอนเนตรงาม นักวิชาการชำนาญการ ร่วม บรรยายในหัวข้อเรื่องหลักการพิจารณาและปรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ


SITEMAP