ข่าวสารและกิจกรรม

"แปรรูปสัตว์น้ำ ... ธุรกิจสำคัญในภาคใต้ รายได้มั่นคง อาชีพยั่งยืน แข่งขันได้ ด้วยมาตรฐานอาชีพ"

 04-09-2561
 162    

 

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดำเนินงาน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำระยะที่ 2 ในกลุ่มสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและระดับสากล

 

     โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานสัมมนาประชาพิเคราะห์สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำระยะที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2ดย คุณสุพงษ์ ขันติวณิชย์ นักวิชาการประเมินผล คุณรัตตนพล โตทิพย์ นักพัฒนาธุรกิจและการตลาด  ได้เข้าร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์ในครั้งนี้ด้วย

     โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจซักถามถึงประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพ ทั้งนี้ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มีความประสงค์เชิญสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาชีพให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในพื้นที่ภาคใต้

วิดีโอ