ข่าวสารและกิจกรรม

"สคช.ประเมินสมรรถนะฯ อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง...ครั้งแรกของไทย"

 28-01-2562
 202    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2  และสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินและเก็บต้นทุน ในสาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี สาขาเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง อาชีพช่างติดตัั้งระบบเสียง ชั้น 1  ณ บริษัท เจเอสเอส โปรดักชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 28มกราคม 2562

ผู้เข้าประเมินฯ ต่างตั้งใจและมุ่งมั่น เป้าหมายเพื่อผ่านการประเมินฯและรับใบประกาศฯ เป็นรุ่นแรกของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

 

" สคช. สร้างสรรค์อาชีพธุรกิจดนตรีให้มีมาตรฐาน มอบความบันเทิงแก่ผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ "


SITEMAP