ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ บริษัท เอ็น เอ็น พี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

 19-04-2561
 613    

                 วันที่ 18 เมษายน 2561 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ บริษัท เอ็น เอ็น พี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด โดยมี นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ นักวิชาการประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมกับทีมสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอาชีพร่วมให้ความเห็นได้แก่ นางกุลิสรา พานิช ผู้บริหารจัดการสถาบันออกแบบทรงผม อินดี้ แฮร์ดีไซค์ อคาเดมี และนายภัทรธร ธวัลวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมสวยกรุงเทพสยาม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557 โดยมี ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง ผู้แทนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ และคณะ ให้การต้อนรับ


SITEMAP