ข่าวสารและกิจกรรม

รองนายกฯ มอบนโยบายและให้กำลังใจ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานผลักดันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อคนไทย

 04-01-2562
 38    

 นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ กระทรวงยุติธรรม 
โดยรองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวอวยพรคณะผู้บริหารพร้อมกับให้กำลังใจในการดำเนินงานของ สคช.ที่จะผลักดันความสำคัญของคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อประโยชน์แก่คนในอาชีพต่อไป