ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. Kick off เปิดตัวแนวทางจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน คาดช่วยประเทศส่งต่อมาตรฐานอาชีพสู่ภาคการศึกษา สร้างคนคุณภาพสู่ภาคเศรษฐกิจ

 28-03-2562
 362    

สคช.หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดประชุมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากำลังคน โดยนำร่องในกลุ่มสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หรือ ICB (Industry Competency Board : Logistics and Supply Chain) ซึ่งบทบาทที่สำคัญของการจัดตั้งกรรมการชุดนี้จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งของการพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ ช่วยให้เกิดการพัฒนามาตรฐานอาชีพของประเทศ นำไปสู่การรับรอง และการจัดทำหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมในการขับเคลื่อนคนกำลังคนมีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ภายในงานได้รับการตอบรับจากผู้นำและผู้บริหารในกลุ่มสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งภาครัฐ เอกชนชั้นนำของประเทศ ร่วมกันอภิปรายพร้อมเสนอแนะถึงแนวทางการพัฒนาการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน โดยที่ สคช. ได้ชี้แจงและนำเสนอกระบวนการการจัดตั้ง รวมทั้งความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของการพัฒนากำลังคนในวิชาชีพต่างๆ โดยมี Ms.Joanna Wood Education Counsellor Vietnam and Thailand,Australian Embassy ได้มาร่วมสนับสนุนและให้คำแนะนำในฐานะของผู้มีประสบการณ์ในการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนของออสเตรเลีย

จากนี้เราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าในการดำเนินงานของการขับเคลื่อนและกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนในกลุ่มอาชีพต่างๆ สะท้อนอีกก้าวของการสร้างความมั่นใจว่ามาตรฐานอาชีพสามารถสะท้อนความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมและตอบโจทย์ตลาดอาชีพได้อย่างแท้จริง

วิดีโอ


SITEMAP