ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. Kick off เปิดตัวแนวทางจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน คาดช่วยประเทศส่งต่อมาตรฐานอาชีพสู่ภาคการศึกษา สร้างคนคุณภาพสู่ภาคเศรษฐกิจ

 28-03-2562
 52    

SITEMAP