ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จับมือศูนย์คุณธรรม ร่วมเจตนารมณ์ในการพัฒนาและส่งเสริมให้มืออาชีพ เป็นคนมีมาตรฐานที่เต็มไปด้วยคุณธรรม

 31-07-2563
 112    
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ – ศูนย์คุณธรรม จับมือผลิตมืออาชีพที่มีคุณธรรม
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จับมือศูนย์คุณธรรม ร่วมเจตนารมณ์ในการพัฒนาและส่งเสริมให้มืออาชีพ เป็นคนมีมาตรฐานที่เต็มไปด้วยคุณธรรม
วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ลงนามความร่วมมือร่วมกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและมาตรฐานคุณธรรมในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ รวมทั้งคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรมร่วมเป็นสักขีพยาน
ดร.นพดล ระบุว่า มาตรฐานคุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ประเทศไทยไม่เพียงต้องการยกระดับให้คนเป็นมืออาชีพ แต่ยังต้องเป็นมืออาชีพที่มีคุณธรรม ซึ่ง สคช. พร้อมจะนำมาตรฐานคุณธรรมสอดแทรกไปในทุกมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้เป็นองค์กรคุณธรรม และพัฒนาบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่มีทักษะ ความสามารถ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริม สร้างการตระหนักรู้ด้านคุณธรรม ให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ตามสาขาวิชาชีพที่ สคช. ให้การรับรอง
ขณะที่ รศ.นพ.สุริยเดว เชื่อว่าในทุกอาชีพ ทุกสังคม ตัวบุคคลจำเป็นต้องเป็นคนมีคุณธรรมก่อน และความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรที่เกิดขึ้น นับเป็นการส่งสัญญาณคุณธรรมให้เกิดกับทุกคน ทุกอาชีพ เมื่อตัวเราดี สังคมก็จะดี และประเทศชาติก็จะดีขึ้นตามไปด้วย เรียกง่ายๆ ว่าคุณธรรมเราทำได้
สำหรับแนวทางความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ในมาตรฐานอาชีพ ทุกสาขาวิชาชีพ เชื่อมกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับการพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรมให้กับบุคลากร คนในอาชีพ รวมทั้งองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่สำคัญคือการผลักดัน สนับสนุนให้คนเหล่านี้ได้รับการยกย่องในสังคมด้วย

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
detail