ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การนำมาตรฐานอาชีพไปปรับหลักสูตรการศึกษาเอกชนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ

 18-06-2562
 283    

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การนำมาตรฐานอาชีพไปปรับหลักสูตรการศึกษาเอกชนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้ การนี้ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

ในช่วงเช้ามีการบรรยาย เรื่อง “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และก้าวต่อไปในยุคประเทศไทย 4.0” โดย นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
และการบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกับการนำไปใช้ประโยชน์” โดย นางสาวพรภัทรา ฉิมพลอย นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ


SITEMAP