ข่าวสารและกิจกรรม

สคช.ร่วมงาน BIBB Congress 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนากำลังคนในเวทีโลก

 08-06-2561
 251    

 

สคช.ร่วมงาน BIBB Congress 2018

เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนากำลังคนในเวทีโลก"

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมงานสัมมนาที่จัดขึ้นโดย Federal Institute of Vocational Education and Training (BIBB) หรือ BIBB Congress 2018 กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ระหว่างวันที่ 7- 8 มิถุนายน 2561

ความสำคัญของงานดังกล่าว เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และทิศทางของการพัฒนากำลังคนในอนาคต ซึ่งทาง BIBB ได้ร่วมมือกับอุตสาหกรรมในการกำหนดอาชีพใหม่ๆ พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาวิธีฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะศักยภาพของคนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการรวมตัวของหัวกะทิผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ

สคช.ให้ความสำคัญกับการร่วมมือระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคนในอาชีพ ทั้งเป็นการเปิดโอกาสสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับคนไทยในเวทีโลก ซึ่งวันที่ 8 มิถุนายน สคช. ได้เข้าหารือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม หรือ Fraunhofer IPK ของประเทศเยอรมนี เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี และหารือกับ National Institute for Vocational Education and Training ประเทศเวียดนาม เกี่ยวกับความร่วมมือในการเทียบเคียงและพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเป้าหมาย อาทิ อาชีพ ผู้ฝึกในสถานประกอบการ ช่างเชื่อม แมคคาทรอนิกส์ เป็นต้น