ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)ทำบุญขึ้นปีใหม่แล้วก้าวเข้าสู่ปีที่9

 10-01-2563
 212    

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะกรรมการสถาบันฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสทำบุญปีใหม่ และการก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ทุกคนพร้อมจะทำงานเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยเป็นมืออาชีพต่อไป

#มอช #มืออาชีพ #ก้าวสู่ปีที่9 #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ


SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ