ข่าวสารและกิจกรรม

"ผู้บริหาร สคช.ร่วมงานวันการพิมพ์ไทย ประจำปี 2562"

 05-06-2562
 181    

 

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 ร่วมงานวันการพิมพ์ไทย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

ทั้งนี้ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ให้เกียรติมอบโล่ห์แด่องค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาการประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพสาชาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้แก่

-โรงพิมพ์ตำรวจ

-บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

-บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

 

พร้อมมีบรรยายพิเศษ "เส้นทางสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์" โดยคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยมีพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จากคุณธนพล บันลือรัตน์  (นายกแยกสีการพิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย)  ให้กับคุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม (ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย)

 

"การพิมพ์ไทยก้าวไกลสู่สากล พัฒนาคนการพิมพ์สู่มืออาชีพ ... ด้วย "มอช" โดย "สคช"


SITEMAP