ข่าวสารและกิจกรรม

“สคช. ลงพื้นที่ปลายด้ามขวาน ประเมินฯ อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ยกระดับอาชีพพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ สร้างรายได้ มั่นคง ยั่งยืน ดินแดนใต้ร่มเย็น”

 01-10-2561
 492    

 

       สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ ๒ ร่วมสังเกตการณ์การประเมินสมรรถนะ มาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล  เป็นการนำร่องการประเมินฯ ครั้งแรกของประเทศทั้งในระดับชั้น ๑ และระดับชั้น ๒ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

 

     นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เพื่อหาแนวทางทำแผนบูรณาการร่วมกัน สร้างการรับรู้ในประโยชน์ของใบประกาศฯ กิจกรรมการตลาด ร่วมทั้งกระตุ้นกลุ่มคนในอาชีพรวมทั้งผู้ประกอบการให้เห็นความสำคัญของมาตรฐานอาชีพ ที่สำคัญมีความเห็นร่วมกันในด้านการประเมินฯ ที่ต้องมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองนโยบาย ๓ ชายแดนใต้แหล่งอาหารฮาลาลโลก


SITEMAP