ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.สำนักรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สำนักบค.4 และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าหารือในการขึ้นเป็นองค์กรรับรองฯ สาขาวิชาชีพ ธุรกิจจัดดอกไม้ การบริการสุขภาพ และ การท่องเที่ยวการโรงแรม

 09-02-2561
 264    

             นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสำนักรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 เข้าพบคุณพัทธนันท์ ขันติสุขพันธ์ ประธานบริหารสวนนงนุช พัทยา เพื่อหารือในการขึ้นเป็นองค์กรรับรองฯ สาขาวิชาชีพ ธุรกิจจัดดอกไม้ การบริการสุขภาพ และการท่องเที่ยวการโรงแรม