ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดึงผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมดูแลสุขภาพตาให้คนไทยอย่างมีมาตรฐา

 29-07-2563
 77    

ครั้งแรกของการดูแลสุขภาพตาคนไทยกับมาตรฐานอาชีพ “ช่างวัดสายตาประกอบแว่น” 

สคช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดึงผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมดูแลสุขภาพตาให้คนไทยอย่างมีมาตรฐาน
 
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ร่วมแถลงเปิดตัวมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ซึ่งเป็นครั้งแรกของไทยในการจัดทำมาตรฐานอาชีพช่างวัดสายตา เป็นอาชีพที่มีผลโดยตรงกับสุขภาพการมองเห็นของคน ที่สำคัญคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย (ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข) ได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร ในอาชีพหรือกิจการเกี่ยวกับการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น พบว่าเป็นธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวม ประกอบกับปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพนี้มากกว่า 40,000 คน กว่า 9,000 ร้าน อาจส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนได้หากดำเนินการโดยไม่มีมาตรฐาน แต่หากได้การรับรองสมรรถนะตรงตามมาตรฐานสากล ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ไม่เกิดปัญหาด้านร่างกายและสุขภาพจากความไม่ชำนาญของผู้ประกอบอาชีพ 

นางสาววรชนาธิป ระบุว่าข้อมูลงานวิจัยทางจักษุสาธารณสุข พบว่าแนวโน้มคนไทยจะเผชิญกับปัญหาด้านสายตามากขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันปัญหาสุขภาพดวงตา เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งของไทยและของโลก ซึ่งสถานการณ์สาธารณสุขทางตาในเมืองไทยนั้น โรคตานับเป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับที่ 9 ของไทย นอกจากนี้มีผลการวิจัยที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารจักษุวิทยาที่ชื่อว่า Ophthalmology คาดการณ์กันว่า ในปี 2050 จะมีผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นมากถึง 4,800 ล้านคน คิดเป็น 49.8 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั่วโลก เนื่องจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในยุคนี้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอมากกว่าการใช้ชีวิต outdoor โดยเฉพาะในกลุ่มคนทำงานที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่กับจอคอมพิวเตอร์ มือถือ และแทปเล็ต ซึ่งแพทย์ระบุว่าพบได้มากในกลุ่มคนอายุมากกว่า 40 ปี ที่ทำให้เกิดปัญหา Computer Vision Syndrome เกิดอาการผิดปกติ เช่น อาการล้าตา ตาแห้ง แสบตา แพ้แสงสู้แสงไม่ได้ ปวดศีรษะ ปวดคอ บ่า ไหล่ ร่วมด้วย ซึ่งอาการเหล่านี้จำทำให้เซลล์จอประสาทตาค่อยๆ เสื่อมลง หากไม่ดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนท้ายที่สุดอาจนำมาซึ่งการเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมในที่สุด ผู้ดูแลดวงตาของเราจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐาน และการประเมินสมรรถนะจะเป็นเครื่องมือช่วยการันตีว่าบุคคลนั้นเป็นมืออาชีพตัวจริง ที่หน่วยงานภาครัฐให้การรับรอง ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างมั่นใจ   

ที่สำคัญช่วงปลายเดือนกรกฎาคม แอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” จะสามารถใช้งานได้อย่างเป็นทางการ จะทำให้คนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ เป็นมืออาชีพกับ สคช. ซึ่งมีอยู่เกือบ 800 อาชีพเวลานี้ รวมถึงอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นในอนาคต จะมีชื่อปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชัน เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถค้นหา และเลือกใช้บริการจากมืออาชีพได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย รวมทั้งผู้ประกอบการเองก็สามารถค้นหาช่างตรวจวัดสายตาที่ได้การรับรองมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลเข้าทำงานได้ เพราะมาตรฐานอาชีพนี้ได้ผ่านการวิเคราะห์ วิจัยประมวลผล จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจวัดสายตาโดยเฉพาะ ซึ่งช่างวัดสายตาในอนาคตไม่เพียงจะเป็นคนที่ทำได้ ทำเป็นเท่านั้น แต่จะยังเป็นสุดยอดในอาชีพด้วย


SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
detail