ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ โรงเรียนเสริมสวยชลาชล

 26-03-2561
 227    

               วันที่ 23 มีนาคม 2561  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยทีมสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย  ณ  โรงเรียนเสริมสวยชลาชล  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และผลักดันให้เกิดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่มีคุณภาพต่อไป โดยมี คุณพิมพ์ใจ ดีวงศ์  เลขานุการประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนองค์กรรับรองและคณะ ให้การต้อนรับ