ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม "ติดปีกฮักแท็กซี่ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า"

 22-01-2562
 319    

 

กิจกรรม "ติดปีกฮักแท็กซี่ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า"

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) นายวรมิตร ครุฑโต              รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (ธพว.) หรือ SME D Bank ดร.ดรุณี แก้วม่วง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และนายชญานิน ศิริจางคพัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย.ร่วมทำพิธีเปิด  กิจกรรม "ติดปีกฮักแท็กซี่ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า"  รุ่นแรก จำนวน 200 ท่าน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  ณ โรงแรม  วี เทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แสดงเจตจำนงร่วมโครงการฮักTAXI เข้าเติมทักษะ อบรมความรู้ที่จำเป็นในด้านบริการขับรถสาธารณะ  เช่น ความรู้ในการขับแท็กซี่อย่างปลอดภัย งานบริการที่ดี มารยาท การแต่งกาย กฎระเบียบของกรมขนส่งทางบก การบำรุงรักษารถ  การสังเกตสภาพการจราจร  การเลือกเส้นทาง และใช้อุปกรณ์นำทาง เป็นต้น 

สำหรับกิจกรรม "ติดปีกฮักแท็กซี่ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า"  เป็นหนึ่งในการมอบ “3 เติม” ในโครงการ “ฮักTAXI” เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย คือ  เติมทักษะ   เพิ่มความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่อย่างมีคุณภาพ ยกระดับเป็นผู้นำด้านบริการขับรถแท็กซี่ รวมถึง สร้างมาตรฐานที่ดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือแก่ผู้โดยสาร จากนั้น จะดำเนินการเติมทุน และเติมคุณภาพชีวิต ต่อไป โดยกิจกรรมครั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาได้รับสินเชื่อโครงการฮักTAXI  แต่อย่างใด

 

วิดีโอ


SITEMAP