ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับเครือ มติชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี

 08-01-2563
 203    

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นตัวแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมแสดงความยินดีกับเครือ มติชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี มติชน วันที่ 9 มกราคม 2563 ซึ่งตัวแทนในเครือมติชน เองมีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุน เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพด้วยเช่นกัน


SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ