ข่าวสารและกิจกรรม

“สคช. ระดมความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร”

 08-11-2561
 133    

 

     ธุรกิจอาหารในประเทศไทย ยังได้รับความนิยมอยู่เสมอ ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน ขนมและเครื่องดื่ม การดำเนินธุรกิจอาหารมีขนาดตั้งแต่เล็กไปจนถึงขนาดใหญ่  การก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ธุรกิจอาหารจึงจำเป็นต้องปรับตัว โดยเฉพาะกำลังคนในธุรกิจนี้มีความจำเป็นต้องมีมาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในธุรกิจ

 

     สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 จัดระดมความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งผู้ประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ

-          บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

-          บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ้ป จำกัด

-          บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-          วิทยาลัยดุสิตธานี

-          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-          สถาบันปัญญาภิวัฒน์

-          โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี    เป็นต้น

     ทั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกอบการ