ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. เดินหน้าสร้างมาตรฐานเชฟไทย ยกระดับเทียบเคียงสู่สากล

 06-12-2561
 319    

 

สคช. เดินหน้าสร้างมาตรฐานเชฟไทย ยกระดับเทียบเคียงสู่สากล

(วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ William Angliss Institute (ออสเตรเลีย) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านการประกอบอาหารสู่มาตรฐานนานาชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้านการประกอบอาหารของไทย และมาตรฐานอาชีพของออสเตรเลีย นำไปสู่การสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบอาชีพของไทยในการก้าวสู่เวทีทำงานระหว่างประเทศ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ

การลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้ลงนาม พร้อมกับ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และผู้แทน William Angliss Institute โดย Mr.Wayne Crosbie Director, Angliss International ทั้งนี้ได้มีผู้บริหารจาก สคช.และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามครั้งนี้ด้วย


SITEMAP