ข่าวสารและกิจกรรม

" สคช. ผนึกกำลัง ออมสิน ...ต่อยอด "สินเชื่อเพื่อมืออาชีพ"

 16-02-2562
 266    

 

 

     สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ธนาคารออมสิน ในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการประกอบอาชีพ ได้รับเกียรติลงนามความร่วมมือโดย นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน โดยมี นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นพยานพร้อมผู้บริหารของทั้งสององค์กร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

 

 

 

    ความร่วมมือในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการประกอบอาชีพนี้ เป็นการต่อยอด "สินเชื่อ เพื่อมืออาชีพ" เสริมสร้างการประกอบอาชีพของคนไทย ลูกค้าของธนาคารสามารถเข้าสู่การประเมินสมรรถนะ เพื่อให้มีมาตรฐาน พัฒนาอาชีพ  ทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มอาชีพมีโอกาสในการขยายธุรกิจ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อตอบโจทย์รัฐบาลตามนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศไทยทุกๆ  สาขาวิชาชีพ  ลดความเหลื่อมล้ำในการประกอบอาชีพ  ทั้งนี้มีแผนนำร่องการประเมินในกลุ่มอาชีพเป้าหมายทั่วประเทศ

 

 

 


SITEMAP