ข่าวสารและกิจกรรม

สคช.จับมือ Airport Rail Link พัฒนาคนในระบบรถไฟฯ

 26-04-2560
 95    

 สคช.หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด  Airport Rail Link
จับมือกันทำงานอย่างบูรณาการ พัฒนาบุคลากรในระบบรถไฟฯ เพิ่มคุณภาพในการทำงาน และตอบโจทย์การนำนวัตกรรมมาใช้ สร้างกำลังคนที่มีมาตรฐานเข้าสู่การขยายเส้นทางระบบรถไฟระดับประเทศ เพราะ สคช.เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานอาชีพคนไทย พร้อมเดินหน้าขยายผลการพัฒนาศักยภาพคนไทย เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ 

ติดตามคำตอบและความเคลื่อนไหวได้เร็วๆ นี้ ทางสำนักข่าวไทย และสามารถชมย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)