ข่าวสารและกิจกรรม

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน "SMART HR 4.0 Road show ยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ"

 30-01-2561
 817    

       นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน "SMART HR 4.0 Road show ยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้ประกอบการ ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถนำมาตรฐานอาชีพไปใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมศักยภาพบุคคลากรขับเคลื่อนกำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ในวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


SITEMAP