ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) (ขอขยายขอบข่ายเพิ่มเติม) ณ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม

 16-03-2560 - 16-03-2560
 47    

         ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) (ขอขยายขอบข่ายเพิ่มเติม) ณ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม