ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17024) ณ โรงมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560

 22-05-2560 - 24-05-2560
 83