ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

 27-07-2560 - 27-07-2560
 45    

  ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง  ณ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย