ข่าวสารและกิจกรรม

การพัฒนาทักษะดิจิทัล

 07-04-2560
 290    

 รัฐเดินหน้าต่อเนื่อง พัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมผลักดันบุคลากรของรัฐให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรได้มีศักยภาพ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ร่วมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรัฐบาลเกาหลี ที่มีประสบการณ์จากการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ในงานเสวนาทิศทางการพัฒนาทักษะดิจิทัล เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน กพ. กรุงเทพฯ

โดยมี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์การเปลี่ยนบุคลากรของรัฐ สู่รัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นอีกมิติของความเคลื่อนไหว จากภาครัฐสู่การพัฒนาบุคลากรที่น่าจับตามองต่อไป