ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย)

 04-07-2560
 121    

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย) อาชีพช่างทำผมบุรุษ-สตรี (โรงเรียนเสริมสวยณรงค์) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ภาคใต้ โดยมีนายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การนี้ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นผู้แทนในการมอบใบประกาศนียบัตรฯ แก่ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 159 คน ณ โรงแรมวังใต้ จ. สุราษฎร์ธานี.

วิดีโอ