ข่าวสารและกิจกรรม

ครูไอทีภาคอีสานแห่สอบทักษะดิจิทัล หวังยกระดับการเรียนการสอน สร้างคนตอบโจทย์ความต้องการตลาดไอที

 01-05-2560
 133    

ด้านครูสอนคอมพิวเตอร์และไอทีตบเท้าเข้าสอบเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลอย่างคึกคัก  คาดการผลิตคนในวงการศึกษาสำคัญต่อการสร้างกำลังคนในตลาดแรงงาน ซึ่งนับเป็นประโยชน์จากการทำงานคู่ขนานร่วมกันกับทุกฝ่าย จากภาครัฐสู่ภาคประชาชน ของ สคช. ซึ่งในอนาคตยังคงมีการขยายผลการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

วิดีโอ