ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

 25-07-2560 - 25-07-2560
 47    

 ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์  สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  ณ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ