ปฏิทินกิจกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

 06-11-2560 - 07-11-2560
 316    

     การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน 

แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรม ISO/IEC 17024 ครั้งต่อไป  คลิกที่นี่